Postări

Se afișează postări din ianuarie, 2024
 Păstorul cel bun este Hristos. 

Sfântul Grigorie de Nissa

Sfântul Grigorie a fost Episcop al Nissei (Nyssei). Este fratele Sfântului Vasile cel Mare.  A fost un teolog deosebit de cultivat, luminat de Dumnezeu. Arată ca teologia trebuie pusă in practică, în viața noastră. El însuși a fost un model de creștin Se sărbătoreşte la data de 10 ianuarie. O parte din sfintele sale moaşte se află şi la biserica Domniţa Bălaşa din Bucureşti.

Sfântul Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul se prăznuiește in Biserică la 7 ianuarie. Sfântul Ioan Botezătorul este cel care a fost rânduit de Dumnezeu să îl boteze pe Hristos!  Dumnezeu i-a dat această mare misiune și cinste pentru viața lui sfântă, pentru credința și dragostea puternică ce o avea către Dumnezeu!

Sfânta Treime

 Sfânta Treime este Dumnezeu. Sfânta Treime înseamnă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Boboteaza

Caută    Boboteaza Boboteaza se prăznuiește in Biserică la 6 ianuarie, în fiecare an. Boboteaza (sau Teofania) înseamnă Botezul Domnului Iisus Hristos. El a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul la râul Iordan. Iisus Hristos a îngăduit să fie botezat, deşi era fără de păcat. A primit botezul pocăinţei, pentru a ne da pildă de smerenie şi ascultare faţă de Dumnezeu. Este un îndemn pentru orice om de a merge la mărturisire la preot, chiar dacă se consideră fără de păcat.  În timp ce se boteza Hristos, s-au deschis cerurile şi s-a pogorât peste El Duhul Sfânt, vazut de oameni ca un porumbel alb, iar un glas din cer s-a auzit zicând: “Acesta este Fiul meu întru care am binevoit!”  Prin această arătare sfântă, Dumnezeu vrea să întărească în oameni convingerea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Sunt prezente aici persoanele Sfintei Treimi: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Fiul se botează în Iordan de către Ioan, Duhul Sfânt se coboară asupra lui Iisus, iar Tatăl din cer îl declară ca fii

A da liturghie

Expresia “A da liturghie” înseamnă a da preotului pomelnicul cu cei vii şi cei adormiţi, pentru a fi pomeniţi la Sfânta Liturghie.

Hristos

Hristos, adică Iisus Hristos, este fiul lui Dumnezeu.  El s-a născut din Fecioara Maria , s-a întrupat de la Duhul Sfânt.   Iisus Hristos a luat și fire omenească pentru ca pe oameni să-i scape din robia păcatelor, și să le deschidă din nou ușile Raiului. Hristos, din nespusa lui iubire de oameni, a îngăduit să fie Răstignit pe cruce și apoi să fie îngropat, ca un muritor.  Dar dupa 3 zile a Înviat si s-a Înălțat la Cer, fiind Dumnezeu. El va veni din nou, în toată slava Lui, în ziua Judecății. Cuvântul “Hristos” înseamnă “Unsul lui Dumnezeu”.